Aplus d.o.o. Železniki

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Financna uprava Republike Slovenije

Številka: 42000-19/2015-2

Datum: 03.04.2015
DAVČNA OBRAVNAVA PAMETNEGA TELEFONA

Pod izrazom »pametni telefon« razumemo napravo, ki poleg telefoniranja uporabniku omogoča upravljanje z elektronsko pošto, zajem, obdelavo, prenos in shranjevanje datotek, dostop do interneta, uporabo različnih programov itd. Iz opisa sledi, da gre v primeru »pametnega telefona« za elektronsko napravo, katere funkcionalnost in tehnična sestava je bistveno bliže računalniku kot klasičnemu telefonskemu aparatu. Prenos govora predstavlja zgolj eno od mnogih funkcij, ki ni nujno najpomembnejša. Pametni telefon se zato za davčne namene obravnava kot računalniška  oprema, za katero znaša v skladu s 33. členom ZDDPO-2 najvišja dovoljena amortizacijska stopnja 50% in za katero lahko davčni zavezanci uveljavlja olajšavo za investiranje v skladu s 55.a členom ZDDPO-2 oziroma 66.a členom ZDoh-2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *